Treballs premiats

Un trencaclosques biomimètic

Un trencaclosques biomimètic

Detall

Àmbit temàtic: QUÍMICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Cap Norfeu, Roses
Autor/s autora/es: Isaac Expósito Martínez
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Àngel Llagostera Duran


Compartiu aquest projecte

Objectius

El meu treball ve determinat per tres objectius principals. En primer lloc incrementar el meu coneixement sobre les cel·les Grätzel atès que quan em vaig assabentar de l’existència d’aquests dispositius, em van semblar fascinants. Dins aquest mateix punt podríem incloure la construcció de les cel·les juntament amb l’avaluació del seu rendiment. Els dos objectius restants, en certa manera són complementaris i són els que configuren la meva hipòtesi. La fita era cercar un factor per a incrementar l’eficiència de les cel·les solars sensibilitzades amb colorant prenent com a referència la naturalesa (en concret, la fotosíntesi, procés realitzat pels vegetals que comparteix diverses característiques amb el funcionament d’aquests dispositius). Així doncs, calia descobrir un factor que augmentés l’eficiència fotosintètica i, a la vegada, es pugués aplicar a les cel.les Grätzel.
Aprofito per comentar que a causa de l’extensió del treball he hagut de suprimir alguns annexos.

Metodologia

Les fonts d’informació principals han estat llibres i documents proporcionats per l’ICIQ. No obstant, també he cercat algunes qüestions teòriques a Internet. Pel que fa al marc pràctic, és completament experimental.
Atès que el meu treball constava de tres objectius, la meva part pràctica està tripartida i cadascuna de les parts presenta una metodologia diferent.
La primera part va ser realitzada íntegrament a les instal·lacions del centre de recerca mitjançant una instrumentació molt específica i precisa. En canvi les altres dues, varen ser realitzades a casa meva i al laboratori de l’institut. En aquestes dues parts, el disseny experimental ha tingut un gran pes i, òbviament, els experiments realitzats no han estat tan acurats i la instrumentació era bàsica. En tot moment de la meva recerca he estat acompanyat pel meu quadern de laboratori per tal d’anotar qualsevol avenç o complicació en la part experimental.

Conclusions

Afortunadament, la meva hipòtesi ha resultat vàlida: la interacció del camp magnètic incrementa l’eficiència de les DSSc. Tot i així, no estic del tot convençut en corroborar la validesa de la hipòtesi, l’atzar podria haver intervingut fàcilment i mostrar-me uns resultats empírics que no corresponen amb la realitat, per això no m’agradaria acabar la meva recerca aquí. D’altra banda no m’agradaria finalitzar la meva recerca aquí ja que una vegada observats els resultats sorgeixen encara més preguntes i incontables possibles explicacions. A més, si fos possible, tornaria a realitzar tots els experiments amb material més tècnic i específic per tal d’obtenir dades més fiables. Si hagués disposat de més temps, hauria realitzat una recerca més exhaustiva. D’altra banda aquest treball ha fet adonar-me de la importància del disseny experimental en qualsevol recerca científica. A més, he pogut desenvolupar el meu esperit crític, creatiu i innovador. Finalment voldria afegir que la realització d’aquest treball va ser decisiu a l’hora d’encaminar el meu futur.