Treballs premiats

Un viatge des de les ones ràdio a les gamma

Un viatge des de les ones ràdio a les gamma

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut de Sant Just Desvern, Sant Just Desvern
Autor/s autora/es: Jordi Blanco Pozo
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Sergi Sacristan Marzal


Compartiu aquest projecte

Objectius

El meu objectiu principal era ser capaç de manera autònoma trobar el púlsar del Cranc a partir de la radiació gamma que envia a la Terra, tot aplicant la metodologia científica i intentant comprendre tots els processos físics involucrats. Per aquest motiu també estava interessat en entendre aquests objectes també de manera teòrica. Un dels objectius secundaris d’aquests treball era aproximar-se a la feina d’un investigador científic, per així poder esbrinar si era interessant per a un futur laboral.

Metodologia

1. Seleccionar dos reculls de dades: un primer on els telescopis es troben en direcció a la zona d’estudi i un segon on els telecopis es troben orientats en una regió de l’espai on no hi ha cap font emissora i només hi ha radiació de fons. Aquest segon recull servirà com a mostra control.
2. Seleccionar aquelles dades que compleixin la descripció de fotó gamma, en tots dos documents.
3. De les dades seleccionades, seleccionar aquells fotons produïts a prop del centre del telescopi a tots dos documents. En el cas del primer document, serà on suposadament es trobarà la font emissora.
4. Aquest fotons propers al centre del telescopi del primer document, localitzar-los a l’espai.
5. Trobar periodicitat en les dades del primer document, per així esbrinar si aquesta font emissora de raigs gamma compleix una de les principals característiques dels púlsars: l’emissió polsada.

Conclusions

Com a conclusions d’aquest treball estar el compliment dels objectius establerts. Vaig ser capaç de demostrar que la font era el púlsar del Cranc establint les seves coordenades i el seu període rotacional. A més, va ser molt satisfactori aproximar-se al treball dels investigadors, també gràcies al viatge que vaig poder realitzar a la Palma, passant dos nits d’estudi als telescopis MAGIC.
Dins de les conclusions també estan la corroboració de les hipòtesis incials. Entre aquestes estaven que un estudiant de segon de batxillerat, amb els seus reduïts coneixements de matemàtiques, era capaç de trobar un púlsar. Per altra banda, que amb l’anàlisi manual de les dades no es podia arribar a tantes conclusions com amb un anàlisi computacional. Per últim, que el Sol no podria esdevenir un púlsar per la manca de massa.