Treballs premiats

Under Control. El control de la velocitat de creuer d’un vehicle

Under Control. El control de la velocitat de creuer d’un vehicle

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Col·legi Sant Antoni De Pàdua, Mataró
Autors: Carlos Martínez Boto
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Carlos Sicilia Espín, Carles Pedret Ferré

 

Objectiu:

L’objectiu del treball consisteix en l’anàlisi de la dinàmica d’un automòbil amb la finalitat d’aplicar-hi un sistema de control en llaç tancat mitjançant la regulació proporcional, integral i derivativa que permeti controlar-ne la velocitat de forma automàtica, minimitzant-ne el temps de resposta i el consum de combustible amb la màxima estabilitat.

Metodologia:

Partim de la representació d’un vehicle real en un mòdul del programari Matlab. Sobre aquest mòdul s’han efectuat mesures prèvies per tal de modelitzar el seu comportament i obtenir-ne la funció de transferència i els corresponents paràmetres.
En la següent fase es busca sintonitzar un regulador de tipus PID comparant diferents mètodes proposats en els manuals clàssics (Ziegler-Nichols…) i altres més recents (Alfaro-Arrieta… ). Seguidament es valora idoneïtat de cada mètode i se’n tria el més adient.
Finalment es sotmet el conjunt sistema-regulador a proves per afinar-ne els paràmetres i posar a prova la seva estabilitat.

Conclusions:

Tot el procés s’ha desenvolupat de forma satisfactòria i s’ha pogut comparar la resposta del controlador ajustat mitjançant el diversos mètodes de sintonia.
S’ha trobat que els diversos mètodes ofereixen resultats semblants tot i que el més adient per temps de resposta i consum és l’aplicació d’un control PI sintonitzat pel mètode ITAE proposat per López et al.
També s’ha pogut comprovar que el sistema controlat resulta estable pels intervals de temps simulats i per a les condicions d’operació habituals en un vehicle automòbil.


Compartiu aquest projecte