Treballs premiats

Viatge al centre de l’amor

Viatge al centre de l’amor

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUÍMICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Bosc de la Coma, Olot

Autora: Laia Danés Ferran

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: Marta Mallarach Macias


Compartiu aquest projecte

Objectius

El fet que em sentís còmoda amb la temàtica, juntament a que m’interessava pel munt de coses explicades anteriorment, els objectius em van ser fàcils de determinar. De fet, des d’un bon principi els vaig tenir ben clars:

* Conèixer què passa realment a l’interior del nostre cos quan ens enamorem.

* Identificar les diferents zones cerebrals implicades.

* Investigar si existeix alguna diferència anatòmica en funció del gènere.

* Contemplar si l’enamorament pot durar tota la vida o hi ha un moment en el que desapareix.

* Determinar si la genètica té un paper important en el procés de l’enamorament.

* Estudiar com es viu l’enamorament en els diferents grups d’edat i comparar-ho amb el gènere.

* Fer recerca sobre els canvis que ha anat tenint el llarg de la història aquesta emoció.

* Aconseguir donar explicacions científiques a dites, frases o idees populars relacionades amb aquest fenomen.

 

 

Metodologia

Aquest treball consta de dues parts principals:

-La part teòrica, en la que s’expliquen els aspectes biològics i fisiològics de l’enamorament; quines àrees cerebrals hi actuen, què els hi passa, quins neurotransmissors i neurohormones són els encarregats d’aquest procés, les diferències anatòmiques principals entre home-dona i homosexual-heterosexual (sobretot pel que fa el cervell), etc. És a dir, mitjançant la introspecció a l’interior del nostre cos, s’intenta explicar i entendre l’enamorament des d’un punt de vista bioquímic i donar una explicació als símptomes més comuns com serien: l’augment del batec cardíac, la falta de son, de gana… Contrastant la informació trobada amb científics d’aquest àmbit.

– La part pràctica, que al seu torn es divideix en dues; una de vessant més social i antropològica i l’altra, clarament humanística:

  • La primera, consisteix en fer recerca d’alguns mites i tòpics literaris utilitzats habitualment en el món de la literatura o, simplement, al dia a dia, i donar-los-hi una explicació científica, amb la informació adquirida en l’elaboració de la part teòrica.
  • La segona, que de fet és la principal, consisteix en investigar com es viu l’enamorament en les diferents etapes de la vida, centrant-me sobretot, en l’adolescència, l’edat adulta i la vellesa. I comprovar, també, si hi ha alguna diferència en la forma de viure’l en funció del gènere. Contrastant opinions, mitjançant entrevistes a experts, dels resultats obtinguts.

Conclusions

El títol del treball: ‘Viatge al centre de l’amor’ vol explicar el que realment he sentit a mesura que anava progressant i recopilant informació i dades. Ha estat, talment com descriu Juli Verne en la seva novel·la, una experiència de descobriment i investigació apassionant i no exempta de sorpreses, un viatge cap a un món desconegut.

L’enamorament és un sentiment que, a diferència d’altres, no es pot experimentar a qualsevol edat. Com que va lligada, en gran mesura, al procés hormonal, es pot començar a viure entre els 11-12 anys i pot durar la resta de la vida. Ara bé, l’enamorament cap a una persona no pot durar tota la vida ja que bioquímicament parlant, és impossible que el nostre cos segregui hormones tan importants com la dopamina eternament.Encara que en el tema de l’enamorament s’hagin trobat diferències anatòmiques pel que fa les zones del cervell activades, la quantitat de segregació de determinades hormones, etc., aquestes són molt petites i la seva importància és un tema molt subjectiu. Lligat amb la part pràctica, he comprovat mitjançant el meu anàlisi de l’estudi d’enquesta que el grau d’enamorament no varia en els diferents grups d’edat i tampoc existeixen diferències entre homes i dones. L’explicació és biològica i genètica, doncs els humans no som tan diferents biològicament els uns als altres.Per tant, un sentiment tan fantàstic com és l’enamorament, és viscut, segons el meu estudi i pel que fa el grau, amb la mateixa intensitat per tothom.Punt i a part ha estat la visió de l’homosexualitat, on no he estat capaç de trobar cap fet diferencial a nivell científic.