Treballs premiats

Vida quotidiana dels joves en la Cervera de postguerra (1939-1952)

Vida quotidiana dels joves en la Cervera de postguerra (1939-1952)

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Història contemporània

Centre: Institut La Segarra, Cervera

Autors: Alba Granell Rosich

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Ramon Mateu García

 

L’objectiu principal del treball i la hipòtesi és investigar si la informació historiogràfica del període (1939-1952) que trobem en les llibres és fidel a la informació que m’han proporcionat les fonts orals, és a dir, si realment la vida quotidiana dels joves de Cervera coincideix amb la dura descripció de la postguerra que trobem en les fonts informatives. També m’he proposat esbrinar quines van ser les conseqüències de la guerra que van portar a un període de llarga postguerra, a més de la instauració del franquisme, que comportà una sèrie de canvis polítics, socials, econòmics i culturals. Així doncs, pretenc estudiar com va afectar aquesta nova i dura situació la vida quotidiana dels joves de Cervera.

Pel que fa a la recopilació de la memòria oral, he fet un total de divuit entrevistes (deu homes i vuit dones) a testimonis cerverins d’entre 75 i 90 anys que van viure en primera persona aquella època. La majoria d’entrevistes han estat enregistrades en àudio i vídeo, i totes tenen la respectiva transcripció respectant acuradament les expressions dels testimonis per després incorporar en la redacció del mateix treball les intervencions més interessants de cada entrevistat. A partir d’una entrevistada he tingut accés a una altra font primària de l’època: «el dietari (1941-1952) de Ramon Jordana Pintó». Aquesta font m’ha aportat informació crítica, madura i en primera persona del dia a dia en aquest període a Cervera. També he consultat un total de 207 exemplars de la revista comarcal Segarra (1944-1952) a partir de la qual he obtingut una visió de Cervera des d’un punt de vista addicte a la dictadura franquista. Finalment, he entrevistat l’historiador Josep Maria Llobet i Portella i he visitat repetidament l’Arxiu Històric Comarcal per cercar i corroborar informació.

A partir de les fonts orals, he pogut deduir que realment la informació obtinguda s’adiu amb la descripció de la dura situació de la postguerra i el franquisme que trobem en la informació historiogràfica. Tot i així, els entrevistats recorden amb nostàlgia aquells temps i segurament, a causa de l’edat que tenien, no els evoca una realitat tan dura com realment era. Cal remarcar que hi ha aspectes que els testimonis recorden amb nitidesa, perquè van ser impactants, en canvi, n’hi ha d’altres que els passaven més desapercebuts.

En aquest període de postguerra, Cervera experimentava les conseqüències morals, urbanes i econòmiques de la Guerra Civil. La vida per a la majoria de les famílies era senzilla i austera, amb l’únic objectiu de treballar per aportar diners, aliments i prosperitat a la família. Els joves vivien una vida de carrer al marge de les notícies i els esdeveniments mundials, en què l’únic que importava era jugar o passar-s’ho bé amb els amics.


Compartiu aquest projecte