Treballs premiats

Visió, Societat i Tecnologia: Importància de l’ull en el món dels sentits i presentació d’una eina de suport per a persones amb discapacitats visuals

Visió, Societat i Tecnologia: Importància de l’ull en el món dels sentits i presentació d’una eina de suport per a persones amb discapacitats visuals

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2013

Àrea: Tecnologia Electrònica

Centre: Institut D’Argentona, Argentona

Autors: Irene González Navarro / Carla Gensana Claus / Victor Tuxans Pajares

Nivell educatiu: 4rt ESO

Tutors: Ivan Nadal Latorre

 

Els nostres objectius vàren ser:

– Construir un ull artificial per poder esbrinar-ne el seu funcionament, així com identificar les parts més importants.

– Convertir-se en una persona ‘cega per un dia’; esbrinar com se senten i quin és el sentit que normalment es desenvolupa més en absència de visió.

– Crear un sistema pel qual les persones amb dificultats visuals puguin travessar un carrer d’una manera segura.

La metodologia emprada ha estat:

– Ull artificial: es determinarà les parts, el funcionament de cada una de les parts en l’ull, el construirem a una escala superior a la real. Primer es muntarà la part estructural i, finalment, la part electrònica.

– Sentits alternatius: es faran 5 experiments per estudiar la importància dels altres sentits espacials (oïda i tacte), quan la vista manca, tenint en compte que les persones estudiades tenen un aprenentatge previ de l’entorn ja que no són persones cegues.

– Sistema d’advertència: Crear un sistema d’advertència per a cecs, en el qual el mateix pal activi el sistema en què  el semàfor estigui verd o vermell, mitjançant un pal que amb una petita peça de ferro, creés una atracció la qual tanqués el circuit elèctric i per tant s’accionés un petit altaveu inserit en el pal i et digués si es pot creuar.

Una vegada realitzat el projecte, les conclusions més importants a les que hem arribat, per a cada cas, han estat les següents:

– Ull artificial: pel que respecta a la maqueta pròpiament dita, el resultat ha estat satisfactori ja que permet veure els elements més importants de l’ull humà. En relació al funcionament de la part electrònica, el fet d’haver posat una lent biconvexa, del mateix tipus que hi ha en un ull natural, ens ha permès observar i analitzar el procés d’enfocament que tenen lloc en aquest òrgan i avaluar alguna alteració, com passa a la miopia o a la hipermetropia.

– Cec per un dia: hem pogut esbrinar que el tacte és el sentit que menys ‘evoluciona’ i que l’oïda és el més desenvolupat, quan no hi ha la possibilitat d’utilitzar la vista. de totes maneres s’ha de tenir en compte que l’estudi s’ha fet sobre persones que no són cegues, amb la qual cosa hi ha hagut l’acció de la memòria visual abans de tapar-los l’ull.

– Sistema d’advertència: considerem que aquest sistema millora el que hi ha existent, bàsicament per la dificultat que hi per escoltar el so provinent d’un espai relativament lluny com és un semàfor en relació amb les persones, principalment a les grans ciutats. de totes maneres creiem que, encara que el primer intent ha estat positiu i que va funcionar, ens queda un punt a millorar: què passa quan al carrer no hi ha cap semàfor? Els cecs continuarien tenint els mateixos problemes, per tant haurem de reformar la maqueta, amb noves idees, aspecte que deixa obert el projecte a futures millores.


Compartiu aquest projecte