Treballs premiats

Visions del món

Visions del món

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2013

Àrea: Òptica

Centre: Institut El Castell, Esparreguera

Autors: Marysia Trepat Borecka

Nivell educatiu: 2n Batxillerat

Tutors: Ángeles Muñoz Langa

 

Al llarg d’aquest treball de recerca s’ha volgut demostrar la semblança (tant en composició com en funcionament) entre la càmera fotogràfica i l’ull humà, la qual es va suposar que existeix en la primera hipòtesi. Es pretenia utilitzar aquesta similitud com a base per tal de traslladar les anomalies que causen diverses malalties que afecten el sentit de la vista a la càmera fotogràfica i; posteriorment, repetir el procés amb la visió d’alguns animals. D’aquesta forma es pretenia trobar un mitjà directe, visual, amb el qual poder observar altres maneres de veure el nostre món, i fer entendre així la idea que no tothom veu la realitat de la mateixa manera.

– Elaboració d’un esquema general sobre el treball: hipòtesis, apartats principals, informació necessària,…

– Elaboració d’hipòtesis: que l’ull s’assembla a la càmera fotogràfica; i que aquesta semblança és suficient per a servir de base en la imitació, mitjançant una càmera fotogràfica, de la visió d’afectats per diverses malalties oculars i, fins i tot, la visió d’alguns animals.

– Cerca, selecció i redacció de la informació (fonaments d’òptica, composició de l’ull i la càmera, funcionament, etc…)

– Dur a terme i escriure la part experimental, en la qual es comprovaran alguns dels coneixements adquirits durant la cerca d’informació a partir de diversos experiments.

– Comparació (tant a nivell anatòmic com de funcionament) entre l’ull i la càmera.

– Reproducció, mitjançant una càmera fotogràfica, de la visió de persones afectades per malalties oculars i la d’alguns animals, basant-me en la comparació i els coneixements assolits per tal de ‘traduir’ les anomalies de l’ull a la càmera.

– Analitzar els resultats i extreure’n les conclusions..

Sobre l’anatomia de l’ull i les parts de la càmera, hi ha una gran similitud, especialment en la funció que compleix cada element i fins i tot en la forma o mecanismes. Pel contrari, no s’assemblen tant en el funcionament, només en les etapes de formació de la imatge sobre la pel•lícula fotogràfica (exposició) o la retina (visió), que són pràcticament idèntiques ja que ambdues es regeixen per les mateixes lleis de l’òptica. A l’hora de reproduir les diverses afeccions de la vista, en general s’han pogut representar fàcilment basant-me en la comparació feta prèviament entre la càmera i l’ull. En quant a la visió dels animals, a l’haver alguns mecanismes molt complexes que els permeten qualitats com la visió de raigs ultraviolats, visió de 360º, la representació ha sigut més complicada de dur a terme, especialment per falta de recursos.

 


Compartiu aquest projecte