Treballs premiats

Xarxes neuronals, intel·ligència artificial

Xarxes neuronals, intel·ligència artificial

Detall

Àmbit temàtic: MATEMÀTICA
Edició: Premiats 2015

Centre: Escola Pia, Mataró
Autors: Pol Albacar Fernandez, Pablo Romero Marimon
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutor: Josep Maynou i Terri

 

Objectius:

Els objectius principals d’aquest treball són:

  • Adquirir el coneixement necessari per tal d’entendre el funcionament de les xarxes neuronals artificials.
  • Veure la relació entre les xarxes neuronals artificials i les xarxes neuronals biològiques.
  • Crear una aplicació pràctica basada en els principis de les xarxes neuronals artificials.

 

Metodologia:

Després de trobar i decidir encaminar el nostre treball de recerca entorn a aquest tema, vam començar a buscar informació sobre les xarxes neuronals artificials per tal d’endinsar-nos en elles. Al fer-ho també vam veure necessari realitzar una recerca sobre el funcionament de les xarxes neuronals biològiques, amb la finalitat de poder comparar i entendre els dos tipus de xarxes, ja que sense saber el funcionament de les xarxes neuronals biològiques no ens hagués resultat possible entendre les artificials.

Un cop vam entendre com funciona el nostre cervell, ens vam introduir en els conceptes d’intel·ligència artificial i xarxes neuronals com a paradigma computacional, començant per les seves característiques més bàsiques fins a endinsar-nos més en el tema. Quan ja vam començar a adquirir molts més coneixements sobre aquestes xarxes vam decidir començar la part pràctica del nostre treball, implementant una xarxa neuronal en operacions lògiques senzilles. A partir d’aquest moment, no només treballàvem la part teòrica, sinó que paral·lelament també la posàvem en pràctica. Finalment, vam decidir fer l’aplicació. Així doncs, el nostre treball de recerca es divideix en dues parts clarament diferenciades. Una primera part teòrica i d’assimilació de conceptes i una segona part que consisteix en aplicar aquests conceptes teòrics, és a dir, una part pràctica.

 

Conclusions:

Primerament, hem assolit molts coneixements sobre aquest camp de la informàtica, i aquests ens han permès veure l’estreta relació que hi ha entre les xarxes neuronals biològiques i aquest paradigma informàtic. Ens hem adonat, també, que les xarxes neuronals artificials, tot i que no van néixer amb la idea de resoldre problemes quotidians de les persones, poden complementar la informàtica tradicional en diversos aspectes.
En segon lloc, hem vist les múltiples tasques que les xarxes neuronals artificials poden dur a terme. Això és degut a la seva característica fonamental, el fet que són capaces d’aprendre, i, per tant, són capaces de prendre decisions per elles mateixes partint d’una base de dades incompleta. El fet que les ANN puguin realitzar múltiples tasques ens ha despertat encara més interès sobre aquest tema, i aquest interès ha fet que fos més agradable realitzar aquest estudi.
Cal destacar, també, que hem aconseguit crear una aplicació pràctica que ens ha permès entendre millor el funcionament d’aquestes xarxes i motivar-nos per tal de continuar interessats en aquest tema en el futur.
Per últim, parlant no tant en concret de les xarxes neuronals i la intel·ligència artificial, sinó més sobre la informàtica en general, hem comprovat que aquesta és una ciència inacabada. Això vol dir que encara avui falta molt per descobrir i, per tant, és important marcar els límits ètics correctament, de manera que els ordinadors no se situïn mai al mateix nivell que les persones.


Compartiu aquest projecte